(vervolg) Over de berekening van ruimte I

Door Edith 12/2/2022

Inmiddels heeft Solvej Balle gereageerd met een hartelijke mail waarin ze verheugd zegt te zijn over de inzet en betrokkenheid van haar vertalers. Ze opperde dat er misschien meer vertalers (Servisch, Noors, Zweeds…) kunnen aanhaken die dan samen Team Selter vormen.

Selter is de achternaam van hoofdpersoon Tara die op 18 november ontdekt dat die dag zich eindeloos herhaalt en vooralsnog is zij de enige die zich dat bewust is. Ze is op zakenreis in Parijs als ze het zich realiseert en ze gaat dan vervroegd terug naar haar man Thomas. Ze hebben samen een bedrijfje en handelen in bijzondere antiquarische boeken vanuit hun woonplaats Clairon-sous-Bois in Noord-Frankrijk. Ze probeert haar man deelgenoot te maken van de situatie, maar voor hem is er niets veranderd, hij beleeft zijn achttiende november telkens alsof het de eerste keer is. Na vele vruchteloze pogingen om het mysterie te doorgronden en nader tot elkaar te komen (elke dag moet ze hem weer helemaal van voren af aan uitleggen hoe de situatie is) trekt ze zich terug in de logeerkamer van hun huis en begint een verslag (het boek dus) waarin ze nauwgezet beschrijft wat er gebeurt, wat ze hoort en ziet, meemaakt, uitprobeert en waarin ze de dagen telt. Vooral vraagt ze zich af of en hoe ze ooit uit deze ontwrichte tijd zal kunnen ontsnappen.

Solvej schreef ons naar aanleiding van onze vraag over de zin die we verschillend interpreteerden en die te lastig is om in een kort stukje als dit uit te leggen: ‘Ik heb nu het gevoel dat ik mijn gissingen met jullie kan delen – we proberen immers te begrijpen waar deze Tara Selter-persoon mee bezig is. Laten we blij zijn dat we haar niet zijn (…) Vraag me opnieuw als mijn uitleg niet duidelijk is. Ik vind wat Tara Selter beweert ook merkwaardig. Dus ik doe maar een gooi. Misschien drukt ze zich ook gewoon onhandig en onduidelijk uit.’

De schrijfster analyseert dus haar eigen tekst alsof zij die niet heeft geschreven maar Tara Selter, de door haar in het leven geroepen ik-figuur. Deze benadering zegt veel over hoe zij het hele schrijfproces ervaart. Tara is een product van haar verbeelding, maar lijkt te opereren als een autonoom persoon.

Deel vier van Over de berekening van ruimte is op achttien november jl. in het Deens verschenen en de recensies waren zeer positief. We zijn benieuwd maar voorlopig houden we ons bezig met deel I waarin Solvej en/of Tara ons genoeg talige probleempjes voorschotelen. Een concreet voorbeeld volgt.

Blijf op de hoogte van mijn nieuwste artikelen

Als je je aanmeldt voor de nieuwbrief krijg je een bericht als ik een nieuwe post heb geplaatst, of er een nieuwe vertaling uitkomt. Afmelden kan altijd en met slechts één klik.