Brieven

Søren Kierkegaard

Van het oeuvre van Kierkegaard is al veel in het Nederlands vertaald, sommige hoofdwerken al meerdere keren. Een omvangrijke selectie uit zijn brieven was echter nog niet voorhanden in het Nederlands.
Het belang van zo’n Nederlandse vertaling is evident, vooral omdat er vanuit vakfilosofische, theologische en literaire kring de laatste jaren een duidelijke opleving van de belangstelling voor het oeuvre van Kierkegaard valt waar te nemen.
Leven en werk zijn bij Kierkegaard met elkaar verbonden als bij weinig andere filosofen, maar in zijn werk was hij weinig mededeelzaam over zijn leven. Daarvoor moet de lezer te rade bij zijn dagboeken en brieven. Juist vanwege het persoonlijke karakter van zijn denken, kunnen de brieven ook dienen als een inleiding op zijn werk.

Vertaald uit het Deens door Edith Koenders en Diederik Grit

Gepubliceerd op 3/27/2009

Uitgegeven door Uitgeverij Bornmeer