Het gelukkige Arabië

Thorkild Hansen

`Het gelukkige Arabië’ is sinds de Oudheid de naam van het zuidwestelijke deel van het Arabisch schiereiland, het gebied dat wij kennen als Jemen. In 1761 zond de Deense koning Frederik V er een expeditie heen, bestaande uit een taalkundige, een bioloog, een astronoom, een natuurkundige, een tekenaar en een bediende. De reis, die bijna zeven jaar duurde, leidde tot wetenschappelijke ontdekkingen die later de aandacht van heel Europa zouden trekken. Maar in menselijk opzicht was de onderneming een catastrofe. De enige die levend terugkeerde, was de jonge astronoom en cartograaf Carsten Niebuhr. Dat hij overleefde, was vooral te danken aan zijn unieke vermogen om zich aan de vreemde cultuur aan te passen.
Aan de hand van authentieke dagboeken, brieven en reisverslagen maakte Thorkild Hansen een reconstructie van deze dramatische reis.

Vertaald uit het Deens door Edith Koenders en Diederik Grit

Gepubliceerd op 3/15/2005

Uitgegeven door Uitgeverij De Geus