Jens Munk

Thorkild Hansen

Op 4 juni 1620 maakt kapitein Jens Munk zijn testament op. Op zijn verlaten schip, dat al maanden vastzit in het ijs van de Hudsonbaai, ziet hij de dood in de ogen. Zijn zoektocht naar de Noordwestelijke Doorvaart, die hem onsterfelijk had moeten maken en koning Christian IV van Denemarken rijk, is op een ramp uitgelopen. Maar dan breekt het voorjaar aan en samen met de twee andere overlevenden zet hij koers naar zijn vaderland. Zullen ze heelhuids Kopenhagen bereiken en hoe zal de koning reageren op de catastrofe?

Jens Munk is een indringend portret van een zeventiende-eeuwse zeeman, die zich van een eenvoudige kajuitsjongen weet op te werken tot kapitein. Gedreven door eerzucht ontplooit Munk zich tot een man van aanzien. Hij wordt handelaar in Zuid-Amerika, hij gaat op walvisvaart in de Noordelijke IJszee, hij jaagt op zeerovers in de vaarwateren bij Noorwegen en overwint de Zweden in dienst van koning Christian IV. Maar telkens wordt hij ingehaald door het lot en telkens eindigt hij met lege handen. Na een leven vol beproevingen grijpt hij zijn laatste kans. Hij wil geschiedenis schrijven en wordt leider van een expeditie die op zoek gaat naar de noordelijke vaarroute naar China.

Thorkild Hansen reconstrueert met veel inlevingsvermogen en oog voor detail een vergeten stukje geschiedenis.

Vertaald uit het Deens door Edith Koenders en Diederik Grit

Gepubliceerd op 2/22/2008

Uitgegeven door Uitgeverij De Geus